• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Hazırlık Toplantıları

Hazırlık toplantıları; tüm forum katılımcılarının katılabileceği, DTF’nin teşkilatlanması ve forum sürecinin organizasyonu ile ilgili olarak yılda en az 2 veya 3 kez düzenlenecek toplantılardır.

Bu toplantılar; Genel Konsey’in, Danışma Kurulu’nun, Genel Sekreterlik’in ve Komisyonların raporlarını sunacakları, bu raporların tartışılacağı ve kararların alınacağı toplantılardır.

DTF sürecinde gerçekleştirilecek genel toplantı, özel oturum, seminer, atölye çalışmaları, kampanya ve kültürel etkinlikler bu toplantılarda alınacak kararlar doğrultusunda yürütülecektir. Özetle, DTF sürecinde gerçekleştirilecek her türlü çalışma, hazırlık toplantılarında nihai şeklini alacaktır.

Hazırlık toplantılarında yapılacak bazı çalışmalar;

•  DTF’nin ana temasının belirlenmesi, programının hazırlanması ve DTF’ye ilşkin takvimin oluşturulması,

• Konuşmacılar, seminerler ve atölye çalışmaları ile ilgili son hazırlıkların tamamlanması,

• DTF sırasında konaklama, ulaşım vb. hizmetlerle ilgili hazırlıkların yapılması,

• DTF’ye katılımın artırılması için çeşitli toplantılar düzenlenmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme ve diyalogların artırılması,

• Sosyal forum süreçleri konusunda kamuoyunun geniş bir şekilde bilgilendirilmesidir.

 

 


DTF 2010 Hazırlık Toplantıları - 2

Toplantı Notları İçin Lütfen Tıklayın

Yer: Grand Cevahir Oteli

Tarih: 09 Haziran 2010

Çalışma Yemeği: 13.00 – 14.00

Çalıştay-Toplantı: 14.00 – 17.00

Teyit için irtibat: TASAM Merkez Ofis (0212) 635 61 510

 


 

DTF 2010 Hazırlık Toplantıları - 1

Toplantı Notları İçin Lütfen Tıklayın

Yer: Grand Cevahir Oteli

Tarih: 13 Mayıs 2010

 

  

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)