• Türkçe
  • English (United Kingdom)

AMAÇ

“Dünya Türk Forumu”; 21. yüzyılın, Türklerin yüzyılı olacağı ve bu yüzyılda Türk medeniyetinin referans olacağı varsayımından hareketle, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri, Türki Cumhuriyetlerin vatandaşlarını, Türk dünyasının temsilcilerini ve değişik ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli Türk sosyal hareket ve sivil inisiyatifleri sosyal ve ekonomik konular çerçevesinde bir araya getirerek;

• Bir tartışma platformu ve eylem zemini oluşturulmasını

• Bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını

• Bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini

• Alt bölgesel inisiyatiflerin oluşturulmasını

• Politika süreçlerine katkıda bulunulmasını

• Küresel bir boyut kazanan sorunlara çözüm üretilmesini

• Küresel ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı ile küreselleşmeye milli ve insani katkı sağlanmasını

• Uluslararası fırsatların değerlendirilmesini

• Potansiyel tehlikelerin giderilmesini

• Hem devlet, hem de birey bazında sosyoekonomik gelişim sağlanmasını

• İnsan, hammadde, sermaye ve bilgi kaynaklarının entegrasyonu ve optimal bir şekilde kullanılmasını

• Yerel ve küresel anlamda Türkler arasında açık bir diyalog ve koordinasyon ortamı kurulmasını

• Türklerin en iyi güçlerinin belirli bir program etrafında bir araya getirilmesini

Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesini

• Evrensel barışa ve istikrara katkı sağlanmasını

amaçlamaktadır.

 

 

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)