• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Temel İlke

Başlangıç için teşkilatlanmadaki temel ilke, mümkün olan en az bürokrasi ve ekonomik maliyetin gerçekleştirilmesi olacak; zaman içinde teşkilatlanma verimlilikle doğru orantılı olarak genişletilecektir.

DTF, Türklerle ilgili bütün sorunlarla ilgilenmek ve çözüm üretmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir süreç olduğu için teşkilatlanma düzeyinde de bir takım yapıların oluşturulması kaçınılmaz hale gelmektedir.

DTF’nin üstlendiği misyona ve belirlediği hedeflere uygun hareket edebilmesi modern bir yönetim anlayışı ile yapılanmasına bağlıdır.

Sivil bir teşkilatlanma örneği olacak olan DTF’de seçilecek teşkilatlanma modeli, gelenekler ve ilgili coğrafyada bulunan Türklerin dinamiklerine ve gücüne bağlı olarak dikey veya yatay olacaktır.

Dikey teşkilatlanma modeli, bir soruna veya programa yönelik olarak kurulmuş örgütlerde; yatay teşkilatlanma modeli ise, dikey örgütlenme modelinin aksine, belli bir bölgede bütün sorunlara hizmet vermek üzere kurulmuş örgütlerde benimsenmektedir.

Dikey örgütler, geniş bir bölgede tek bir amaca yönelik hizmet verirken; yatay örgütler, dar bir bölgeye ya da belli bir nüfusa çok amaçlı hizmet vermektedirler. Dikey örgütlerde en uç noktadan en üst kademeye kadar hiyerarşik bir yapılanma söz konusudur.

DTF sürecini sağlıklı bir şekilde işletebilmek, çok katı olmasa da bir hiyerarşik yapı oluşturabilmek ve daha etkin bir yapılanmaya gidebilmek için dikey örgütlenme modeli, daha geniş hedef kitlelere ulaşmak için de yatay örgütlenme modeli seçilecektir. Böylece yatay örgütlenme modeli ile kurulacak komisyonlar aracılığıyla Türklerle kendi yaşam alanlarında iletişime geçilmiş olacaktır.

 

 

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)