• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Genel Konsey

Genel Konsey, DTF’nin sürekli ve uzun vadeli bir süreç olmasını sağlamak üzere görev yapacaktır. Genel Konsey üyelerinin seçiminin hangi kriterlerle yapılacağı ve bu seçim sürecinin nasıl gerçekleştirileceği, kuruluş çağrısı ile birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.

Genel Konsey, DTF’nin stratejik olarak alacağı yön konusunda merkezi bir rol alacaktır. DTF sürecinin diğer yapılarının işlev ve görevlerinin de tarifini yapacak ve bu yapılaşmanın en üst organı olacaktır. Genel, ulusal ve bölgesel komisyonlar teşkilat ve görev anlamında Genel Konsey ile koordinasyon içinde çalışacaktır. Genel Konsey, bölgesel, toplumsal ve ülkesel çeşitliliği içinde yansıtacak ve dünya Türk toplumunu temsil eden bir yapı olacaktır.

Genel Konsey, DTF sürecinin bir parçası olarak ayrıca düzenlenecek olan bir dizi alt forumlarla, tematik ve ulusal forumların da üzerinde yer alacak ve bu forum süreçlerinde söz sahibi olacaktır.

Yılda en az 2 kez toplanacak Genel Konsey, koordinasyon ile çeşitli komisyonların raporlarını sunacağı ve tartışacağı tek yetkili karar organı olacaktır. DTF’nin genel politikası ve programı bu toplantılarda belirlenecektir.

Genel Konsey’e katılım iki şekilde olacaktır:

• Sürekli üyeler

• Zaman zaman katılacak misafirler ve gözlemciler. (Uluslararası koşullar ve DTF’nin teşkilatlanmasının dinamikleri açısından belirli zamanlarda katılmasının önemli olacağına inanılan kişiler)

Genel Konsey, karar organıdır. Yılda en az 2 defa toplanacaktır

Genel Konsey toplantıları, DTF ilkelerini benimseyen dünyadaki tüm Türklere ve Türklerin oluşturduğu sosyal, ekonomik vb. kuruluş ve hareketlerin temsilcilerine de açık olacaktır. Bu toplantılara komisyonların yaptığı çalışmaların sonuçları ve DTF Sekreterliğinin yaptığı çalışmalar getirilerek karara bağlanacaktır.

Genel Konsey’in kalıcı olabilmesi için seçilmiş kişilerden olması gerekmektedir. Genel Konsey, DTF süreciyle ilgili temel kararları almak, programı hazırlamak vb. görevleri yerine getirecektir.

Genel Konsey’in sorumlulukları:

DTF’nin genişleme sürecini hızlandırmak

•  DTF’nin stratejisini belirlemek

• Uluslararası hareketler, kampanyalar, inisiyatifler ve diğer etkinliklerle ilişkileri sürdürmek

• DTF’nin toplantılarının tanıtımını yapmak

• Düzenlenecek forumlar arasında karşılıklı sosyal, tematik ve ekonomik eylemlerin gerçekleşmesini temin etmek

• Türklerin yaşadığı ve nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olan ülkelerde ulusal komisyonların kurulmasını sağlamak ve desteklemek

• Konular, yöntemler, formatlar, konuşmacıların saptanması ve fonlar sağlanması için yapılar oluşturmak

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)