• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Kurucular Kurulu

Kurucular Kurulu, DTF kuruluş ilkelerini kabul edecek, temel hedefleri benimseyecek ve kamuoyuna açıklanacak kuruluş beyannamesine imza atacak kurumların temsilcilerinden oluşacaktır.

Kurucular Kurulu, DTF ilkeleri ve temel hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek sürece katılımı ve bu sürecin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

Kurucular Kurulu, DTF için geçici bir taslak program oluşturacak ve bütün çalışmalar bu program ışığında gerçekleştirilecektir.

Ayrıca kuruluş aşamasında DTF süreçlerinde etkin bir katılımın sağlanması ve Genel Konsey’in oluşturulması da Kurucular Kurulu’nun sorumluluğunda olacaktır.  Kurucular Kurulu, geçiş döneminde görev yapacak ve daha sonra yetkilerini kendi içinden oluşturacağı Genel Konsey’e devredecektir.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)