• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Genel Komisyonlar

DTF sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, DTF’nin yüklendiği misyonun yerine getirilebilmesi ve DTF bünyesinde hazırlık toplantıları ile çeşitli işlerin yürütülmesi için Genel Konsey’e bağlı olarak çalışacak Genel Komisyonlar oluşturulacaktır.

Genel Komisyonlar; DTF programının hazırlanması, program çerçevesinde yapılacak toplantıların ve konuşmacıların belirlenmesi, toplantılara katılımın sağlanması, DTF’nin gerçekleşmesi için gerekli altyapının hazırlanması, DTF sürecine daha çok kişi ve kuruluşun katılması ile ilgili işleri yürüteceklerdir.

Genel Komisyonlar:

• Teşkilatlanma Komisyonu

• Program Komisyonu

• Genişleme Komisyonu

• Forum Hazırlık Komisyonu

• Sosyal ve Ekonomik İşler Komisyonu

• Yayınlar Komisyonu

• Medya ve İletişim Komisyonu

• Kültür Komisyonu

• Öğrenciler ve Gençler Komisyonu vb.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)