• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Dünya Türk Forumu Geçici Başkanlık Açıklaması

Türkçe DÜNYA TÜRK FORUMU İSTANBUL DEKLARASYONU ( GEÇİCİ BAŞKANLIK AÇIKLAMASI ) download
English ISTANBUL DECLARATION OF THE WORLD TURKIC FORUM ( THE TEMPORARY PRESIDENCY STATEMENT ) download
Россию СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ТЮРКСКОГО ФОРУМА ( ЗАЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РУКОВОДСТВА ) download
dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)