• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Genel Toplantılar

DTF, yılda en az bir kez olmak üzere hazırlık toplantılarında oluşturulacak konsept ve ana tema çerçevesinde Genel Konsey tarafından belirlenecek bir yerde toplanacaktır

Bu kapsamda DTF’ye hazırlık ve DTF sürecini mümkün olduğu kadar tabana yaymak ve işbirliğini artırmak amacıyla halkın katılımına açık genel toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılarda her ülkeyi temsilen belli sayıdaki katılımcıya konuşma imkanı verilecektir.

Tartışmalar ve ortak eylem planları üzerine yoğunlaşacak bu toplantılar, DTF sürecinin en önemli toplantıları olacaktır.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)