• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Danışma Kurulu

Fikirlerinden ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişilerle (yazar, akademisyen, sanatçı vb.) forum sürecine katılan kurumların temsilcileri tarafından oluşturulacak bir organdır. Asıl amacı sürece katkı sunacak olan bir danışma organı olmak ve katılımcı kurumlarla iletişimi sağlamaktır. Karar organı değildir.

DTF’nin alternatif arayışlarında, vizyon oluşturulmasında ve kurumların sürece daha aktif katılımı yönünde katkılar sağlayacaktır. Tüm kurumların katılımına açık olacaktır.

Danışma Kurulu; alanlarında özgün çalışmalar yapmış akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yazar ve gazetecilerden oluşacaktır.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)