• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Genel Sekreterlik (Koordinasyon)

Karar alma organı değildir. Genel Konsey’in aldığı kararlar ve Danışma Kurulu’nun önerilerinin yürütülmesinden sorumlu olacak ve komisyonlar arasında koordinasyonu sağlayacaktır. Ayrıca komisyonlardan gelen önerileri de Genel Konsey’e sunacaktır.

DTF’nin teşkilatlanması ve toplantılar için gerekli hazırlıkların sürdürülmesiyle ilgili bütün sorumlulukları taşıyacak Genel Konsey’in denetimi altında Türkiye Yürütme Komisyonu ile koordinasyon halinde çalışacaktır.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)