• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Seminerler ve Atölyeler

DTF sürecine katılan her kurum veya kuruluş, DTF kapsamında istediği takdirde bir seminer veya atölye çalışması düzenleyebilecektir. Bunun için DTF Sekreterliği’ne başvurulacak ve kayıt yapılacaktır.

Kayıt kurumsal olarak yapılacak ve kayıt işlemi yapılmadan seminer veya atölye düzenlenemeyecektir.

Seminer ve atölye önerileri Genel Sekreterlik’e yapılacak ve DTF sürecinde yapılacak hazırlık toplantılarında hangi seminer veya atölye çalışmalarının yapılacağı karara bağlanacaktır. DTF’ye sunulacak seminer veya atölye önerileri ile birlikte konuşmacıların kim olacağı, seminerin amacı ve hedefi gibi açıklayıcı bilgiler de yer alacaktır.

 

Ayrıca, seminer veya atölye çalışması yapılabilmesi için DTF kuruluş ilkeleri ile temel hedeflerin benimsenmiş olması gerekmektedir.

 

Seminer ve atölye çalışmaları, DTF’nin yapılacağı şehirde, Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak yerlerde gerçekleştirilecektir.

 

Herhangi bir kurum veya kuruluşun temsilcisi olmayan, ancak forumu bireysel olarak izlemek isteyenler bireysel kayıt yaptırabilecek ve DTF kapsamında yapılacak olan seminer ve atölye çalışmalarına katılabileceklerdir. Bireysel katılımcılar seminer veya atölye önerisinde bulunamayacaklardır.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)