• Türkçe
  • English (United Kingdom)

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

DTF, bir araştırma enstitüsü veya araştırma merkezinden ziyade, sivil inisiyatifle geliştirilecek ve dünyadaki tüm Türkler için bir eylem zemini ve buluşma platformu olacaktır.

DTF, kuruluş ilkeleri ile temel hedefleri benimseyen herkese açık olacak ve yapılan her türlü toplantı ve etkinliklerde objektif ve bilimsel bir tavırla hareket edilecektir.

DTF’nin temel işlevi; kuruluş ilkeleri ve temel hedefleri doğrultusunda hazırlık toplantıları, genel, yerel ve spesifik toplantılar, özel oturumlar, seminerler, atölyeler vb. etkinlikler gerçekleştirmektir.

Ancak bunun yanı sıra forum sürecinde yapılan bütün etkinliklerde tartışılan konular, değerlendirmeler ve sonuçlar kitap veya rapor halinde yayımlanacaktır. Ayrıca Türk tarihine ışık tutan telif eserler, dosyalar ve raporlar ile Türkleri etkileyen dünyadaki sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle ilgili periyodik yayınlar da Türk dünyasının istifadesine sunulacaktır.

Yine DTF, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite öğretim üyeleri ve araştırmacılar için bilimsel bir platform oluşturacak; Türk dünyasına ve Türk toplumuna yararlı görülen her konuda proje hazırlayacak ve uygulanmasını sağlayacaktır.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)