• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Türk Konseyi

Antlaşmanın Tam Metnine buradan ulaşabilirsiniz >> Nahçıvan Antlaşması

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kısaca Türk Konseyi, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür.

İşleyiş tarzıyla Avrupa Konseyi, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth), Arap Ligi, İslam Konferansı Örgütü veya Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophonie)'na eşdeğerdir.

Temelleri, 1992 yılından beri belirli aralıklarla toplanan Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi'ne dayanan konseyin kurumsal merkezi İstanbul'dur.

Kurumsal

Türk Konseyi'nin üç merkezi bulunmaktadır. İstanbul, Bakü ve Astana. İstanbul idari merkezdir. Bakü Parlemanterler Asamblesi'nin merkezi, Astana ise Türk Akademisi'nin merkezidir. Türk Akademisi TÜRKSOY'un merkezi Bişkek olarak belirlenmiştir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi şu alt birimlerden oluşmaktadır:

• Dışişleri Bakanları Konseyi

• Kıdemli Memurlar Komitesi

• Aksakallar Heyeti

• Parlemanterler Asamblesi (TÜRKPA)

• Konsey Akademisi

• Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (Türksoy)

Ülke devlet başkanları yılda bir kez resmi, bir kez de gayriresmi olarak çeşitli şehirlerde toplanır. Ayrıca üye ülkelerin dışişleri bakanları ve bürokratları da yıl içerisinde düzenli toplantılar gerçekleştirir. Meclis başkanları ve meclis heyetleri Bakü'de toplanır.

Üç yılda bir Genel Sekreterlik ülkeler arasında el değiştirmektedir. İlk dönem başkanlığını Türkiye almıştır ve üç yıllığına genel sekreter de Türkiye tarafından seçilecek.,

 

 

 

 

 

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)