• Türkçe
  • English (United Kingdom)

ÇALIŞMA KONULARI

• Küreselleşmenin etkileri

• Uluslararası çatışmalar, yabancı düşmanlığı ve Türkler

• Türklerin maruz kaldıkları sosyal dışlanma sorunları

•  Türk diasporalarının sosyal ve ekonomik açıdan gelişmeleri

Eğitim ve sosyal hizmet alanlarındaki gelişmelerin etkileri

Türk iş dünyasının uluslararası alanda teşkilatlanma ve kurumsallaşma çalışmaları

• Ekonomik boyutta yaşanan gelişimin, sosyal yaşamda da gerçekleşmesi

•  Sektörel sorunlara ilişkin çözümler

•  Ekonomik ve sosyal entegrasyon

• Anavatan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan sosyoekonomik ilişkiler

• Sosyal ve ekonomik haklar, işsizlik

• Kültürel farklılıklar ve kültürler arası diyalog

• Siyasi ve hukuki konular

• Dil ve milli kültürün yeniden canlandırılması

• Çevre

• Göçler

• Spor

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)