• Türkçe
  • English (United Kingdom)

Ulusal ve Bölgesel Yürütme Komisyonları

Dünyadaki bütün Türkler arasında yerel inisiyatif geliştirmek için kurulacak olan ulusal ve bölgesel komisyonlar; DTF ve diğer sosyal forumlar için yerel düzeyde teşkilatlanmadan sorumlu olacak, DTF süreci içinde Genel Konsey’in onayı alınarak yapılacak bir dizi ulusal forum sürecinin de yerel temsilcisi olacaklardır.

Ulusal ve bölgesel komisyonlar, seminer ve atölye çalışmaları ile ilgili önerilerde de bulunabileceklerdir.

Ulusal Yürütme Komisyonları:

• Türkiye Yürütme Komisyonu

• Azerbaycan Yürütme Komisyonu

• Kazakistan Yürütme Komisyonu

• Kırgızistan Yürütme Komisyonu

• Özbekistan Yürütme Komisyonu

• Türkmenistan Yürütme Komisyonu

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yürütme Komisyonu

• Almanya Yürütme Komisyonu vb.

 

Bölgesel Yürütme Komisyonları:

• Avrupa Yürütme Komisyonu

• Orta Doğu Yürütme Komisyonu

• Afrika Yürütme Komisyonu

• Amerika Yürütme Komisyonu

• Avustralya Yürütme Komisyonu

• Uzakdoğu Yürütme Komisyonu

• Balkan Yürütme Komisyonu

• Kafkasya Yürütme Komisyonu vb.

dtfkeo
DTF4 kapak
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)